Javascript is required to view this map.

reeshof

Vanaf begin jaren tachtig kwam er een kentering in het denken over de stad en behoorden stempelen en systeembouw definitief tot het verleden. In de wijk de Reeshof, ten westen van sterrenbos de Oude Warande, werden elementen uit het landschap bepalend voor de stedenbouwkundige inrichting. In 1977 verscheen het ‘Ontwerp-struktuurplan Reeshof’ en een jaar later startte de bouw van de eerste deelplannen: Gesworen Hoek en Huibeven. In de loop van de jaren tachtig kwamen uitbreidingsplannen tot stand voor de deelgebieden Heerevelden en Campenhoef. Volgens een structuurplan uit 1991 van KuiperCompagnons werd de Reeshof verder uitgebreid met de wijken Tuindorp De Kievit, Dongewijk, Leeuwerik, Dalem en later met Witbrant en Koolhoven, ten zuiden van de spoorlijn Breda-Eindhoven. Het Reeshofpark vormt met winkelcentrum Heyhoef het geografische en sociale hart van de Reeshof. In 2003 kreeg de wijk een eigen station.

De natuur neemt een belangrijke plaats in binnen de Reeshof. Niet alleen wordt het stadsdeel omgeven door een groene buffer, ook dwars door de wijk loopt een groene wig. De westelijke wijken Dalem Noord, Dalem Zuid en Koolhoven West zijn van de rest van de Reeshof gescheiden door de Dongevallei, die aansluit op de ecologische hoofdstructuur. Een prijsvraag in 1995 van de gemeente en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) leverde enkele opvallende gebouwen op langs de oostrand van dit gebied.

De Reeshof is een uitbreidingswijk met een opvallend lange geschiedenis en geeft een overzicht van de Nederlandse woningbouw van de afgelopen 35 jaar. Van het labyrintische stratenpatroon in Gesworen Hoek, tot de meer overzichtelijke stedenbouwkundige opzet van wijken als Huibeven, Campenhoef en Heerevelden. Door de economische crisis van de jaren tachtig bestaan deze wijken vooral uit goedkopere koopwoningen en overheersen in het straatbeeld eenvoudige bakstenen rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap woningen met zadeldak. Het begrip Vinexwijk deed halverwege de jaren negentig zijn intrede, toen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra de uitgangspunten voor nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van grote steden werden benoemd, en is van toepassing op de nieuwere uitbreidingen van de Reeshof. Wijken als Tuindorp De Kievit en Leeuwerik werden met alle benodigde voorzieningen in een keer uit de grond gestampt, veelal door particuliere partijen. Straten en buurten hebben alle een eigen karakter, zodat bewoners de woonomgeving kunnen kiezen die bij hen past. Een uitbundige en kleurrijke architectuur overheerst. Aan het eind van de jaren negentig groeide de kritiek op de veelvormigheid en overdaad aan kleur. De wijken Dalem Noord en Dalem Zuid zijn daarom veel rustiger van toonzetting. Het aantal gebruikte materialen is beperkt en er is een grote architectonische gelijkvormigheid.

In de laatste twee uitbreidingen van de Reeshof, Witbrant en Koolhoven is de eenvoud in ruimtelijke structuur en architectuur verder doorgezet. De buurten hebben een sterk orthogonale stedenbouwkundige opzet. Als de laatste wijk Koolhoven Buiten voltooid is, telt de Reeshof ongeveer 50.000 inwoners.

De wijk Koolhoven West heeft een vierkante contour en kenmerkt zich door brede, groene lanen in oost-west richting en een groene wig daar loodrecht op. De architectuur in de wijk is gebaseerd op de jaren dertig van de vorige eeuw. Verschillende bouwstijlen uit deze periode zijn gecombineerd.

lees meer

De Oude Warande uit 1712 is een van de weinige nog bestaande sterrenbossen in Nederland. Acht lanen lopen vanuit een centraal punt naar de hoeken en buitenranden van het zeventig hectare grote bos.

lees meer

In tegenstelling tot vele andere vinexwijken is er in Witbrant Oost sprake van visuele rust en een eenduidig architectonisch beeld. De wijk bestaat uit een strak, orthogonaal patroon van woonstraten, waaraan patiowoningen liggen. De enige woningen die hoger zijn dan een verdieping staan langs de spoorlijn en fungeren als geluidsscherm. Ze zijn opgetrokken in een zwarte baksteen en steken daarmee af tegen de wit- en grijstinten die in de patiowoningen zijn toegepast. Wanden in onregelmatige natuursteen zorgen verspreid over de buurt voor accenten. Door de lage bebouwing is er vanuit de wijk overal zicht op de omliggende natuur.

lees meer

De buurt Witbrant West heeft een orthogonale opzet. De blokvormige woningen zijn in stroken verkaveld en via woonpaden bereikbaar. In het metselwerk zijn verschillende bruintinten toegepast. Verdiepingshoge wanden van schanskorven pakken de acht stroken in tot bouwblokken, die door afwisselend parkeerstraten en parkstroken van elkaar gescheiden zijn. De woningen van de Architekten Cie aan de Witbrantlaan West zijn van elkaar gescheiden door een twee verdiepingen hoog glazen bouwdeel. Hierin is een ongebruikelijk hoge woonkamer gesitueerd.

lees meer

Het riviertje de Donge kronkelt tussen de verschillende buurten van de Reeshof door en fungeert als natuurlijke buffer en afwateringssysteem. De moerasachtige bedding van de Donge, waarin de natuur vrij spel heeft, sluit aan op de landelijke ecologische hoofdstructuur. In 1995 werd door de gemeente en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) een prijsvraag uitgeschreven voor de bebouwing langs de oostrand van dit gebied.

lees meer