Javascript is required to view this map.

udenhout

De voormalige gemeente Udenhout maakt sinds 1997 deel uit van de gemeente Tilburg.

Vanaf de dertiende eeuw waren de gronden rondom Udenhout in handen van hertogen en grootgrondbezitters. Het dorp ontstond als boshoevennederzetting, een lineaire nederzetting gevormd door de systematische ontginning van bos in zogenaamde hoevenstroken. Deze percelen bestonden uit akkerland, weiland, hooiland en bos, met boerderijen op de koppen. De lintbebouwing die hierdoor ontstond, strekte zich uit langs een aantal doorgaande routes. Aan het eind van de vijftiende eeuw had Udenhout, dat deel uitmaakte van de parochie van Oisterwijk, een eigen kapel in de nabijheid van het kruispunt Groenstraat, Kreitenmolenstraat, Schoorstraat en Slimstraat. Na een jarenlange strijd met de Oisterwijkers, kreeg Udenhout in 1723 een eigen parochie en werd er een stenen schuurkerk gebouwd. Het bestuur bleef echter in handen van de Oisterwijkse schepenbank, tot Udenhout in 1803 een zelfstandige gemeente werd. De schuurkerk werd in 1841 vervangen door de huidige neoklassieke Lambertuskerk. Voorzieningen als het raadhuis, scholen en het grootschalige Huize Vincentius werden rond het centrale kruispunt gebouwd. Van 1850 tot 1940 verdichtte het lint zich langzaam, maar na de Tweede Wereldoorlog groeide Udenhout uit tot een dorp met woonbuurten. De namen van de wijken Zeshoeven en Achthoeven verwijzen naar vroegere landgoederen die uit zes en acht boerderijen bestonden. Het noordwesten van Udenhout bleef altijd onbebouwd, door bezittingen van kasteel De Strijdhoef.

Deze villa ligt even buiten Udenhout en heeft een opzet die vergelijkbaar is met de rechthoekige schakeling van hoofd- en bijgebouwen zoals die bij veel boerderijen in de omgeving voorkomt. Het ontwerp toont een speelse omgang met zowel traditionele als moderne vormen en met de archetypen van het woonhuis en de boerderij.

lees meer

Deze brandweerkazerne gaat op in de wijk waar hij onderdeel van uitmaakt. Het hoofdvolume komt in vormgeving en materiaalgebruik overeen met de naastgelegen woningen. Slechts de hoogte van de benedenverdieping, de grote garagedeuren en de toren wijzen op een andere functie. Het gebouw is opgetrokken in een aan de Bossche School verwante stijl, maar heeft ook kenmerken van de zogenaamde shake-hands architectuur, een bouwstijl uit de wederopbouwperiode waarin traditionele materialen zoals metselwerk werden gecombineerd met moderne constructiemethoden in staal en beton.

lees meer

Huize Vincentius is voor de kleine dorpskern van Udenhout een opvallend groot instituut. Het bouwwerk is opgericht als internaat voor ‘achterlijke’ meisjes door de Zusters van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph uit Den Bosch. Het complex is in fasen gebouwd, beginnend met de vooruitspringende zijvleugels. Twee vleugels aan de westzijde van het gebouw zijn nooit uitgevoerd.

lees meer

Het oude raadhuis van Udenhout, gelegen aan het centrale kruispunt in het dorp, bestaat uit een voor- en een achtergebouw met schilddaken, die door een lager bouwdeel met elkaar zijn verbonden. De in baksteen opgetrokken gevels hebben onder de dakrand een decoratief rondboogmotief met aan de basis versieringen in pleisterwerk. De gepleisterde sierlijsten rondom de ramen zijn kenmerkend voor de vroege neogotiek waarin het raadhuis is gebouwd. In de hoge ingangspartij zijn spitsboogmotief en ojiefboog met elkaar gecombineerd. Op het dak staat een klein torentje.

lees meer